TÜRKKUŞU HAVACILIK VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 • Türk Hava Kurumu tüzüğüne uygun olarak sportif havacılığı geliştirmek, gençlere havacılığı sevdirmek ve uluslararası platformda emsallerinin önünde yer alarak havacılığa önderlik etmek,
 • Türk Hava Kurumu’nun vizyonuna uygun havacılık, eğitim, dış ilişkiler ve uçuş - gösteri faaliyetleriyle ilgili konsept oluşturmak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Havacılık, eğitim faaliyetlerinin amaç ve hedeflerini ortaya koymak,
 • Uluslararası sportif havacılık ilişkilerini düzenlemekte ve bu faaliyetlerini Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) standartlarında yerine getirmek,
 • Türk Hava Kurumu bünyesinde icra edilen havacılık eğitim faaliyetlerini planlamak, kursiyer seçme ve yerleştirme işlemlerini yapmak,
 • Hizmetteki verimin artırılmasına yönelik olarak yeni usul ve metotlar geliştirerek uygulanmasını sağlamak,
 • Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) Ulusal ve uluslararası şampiyonalar düzenlemek,
 • Türkiye genelinde açılan ve THK tarafından desteklenen havacılık kulüpleri ile işbirliği yapmak,
 • Uluslararası ilişkiler faaliyetlerinin amaç ve hedeflerini ortaya koymak,
 • Uluslararası Hava Öğrenci Mübadelesi faaliyetlerinin planlamasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak eğitimlerle ilgili protokoller hazırlayarak uygulanmasını sağlamak,
 • Eğitimler ile ilgili görüş ve önerilerin, ölçme ve değerlendirmesini yapmak,
 • Türk Hava Kurumunun üyesi olduğu uluslararası üyelikleriyle işbirliğini sağlamak, söz konusu faaliyetle ilgili olarak, yurt dışındaki gelişmeleri izlemektir.

Türkkuşu Havacılık ve Eğitim Müdürlüğü İletişim

Adres: Hacettepe Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Opera/ANKARA

Telefon: 0312 303 72 00 - 4

E-Posta: egitim@thk.org.tr