Bazı Basın Organlarında Yer Alan Haberlere İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Türk Hava Kurumu yönetimine Türk Medeni Kanunu uyarınca, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce kayyum atanmasına giden süreçte; kurumun bir dönem yolsuzlukların odağı haline gelmesi ve sonrasındaki dönemde de idari açıdan girmiş olduğu çıkmazlara sebebiyet veren ve/veya süreç esnasında sessiz kalan bir kısım eski yöneticinin ağzıyla ve herhangi bir somut tespit içermeyen, tamamen belirli bir amaca hizmet etmek üzere ileri sürdükleri isnatlarının, kaynağı araştırılmaksızın ve habercilik etiği ile bağdaşmayacak şekilde bazı yayın organlarında haber yapıldığı ibretle izlenmektedir.

Söz konusu haberlerde yer alan iddiaların doğruluğuna ilişkin hem fiiliyatta hem de sözde haber olduğu iddia edilen metinlerde gerçeği yansıtan herhangi bir delil olmadığından ötürü bu iddiaları tek tek cevaplama gereği duyulmamaktadır. Ancak sırf belirli odaklara hizmet etmek üzere ve kendileri var isimleri yok bazı şahısların kişisel çıkarlarına yönelik heveslerini tatmin etmek amacıyla, kamu yararına çalışan Türk Hava Kurumu'nun ismini zikrederek kamuoyunun gerçeğe aykırı şekilde yanıltılmasına ve kurumun itibarının bu şekilde zedelenmesine hizmet edenlerin, ağır vebal ve sorumluluğu olacağı unutulmamalıdır.

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyetinin söz konusu haberlerde yer alan dayanaksız suç isnatları ve sözde iddialar kapsamında, yardımseverlerin bağış ve destekleri yönünden teveccühüne halel getirecek hiçbir icraatı olmadığı ve olmayacağı da kamuoyunca bilinmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.