19-30 Nisan 2021 Tarihinde Fethiye'de Açılacak Yamaç Paraşüt Tandem (T2) Seviye Tespit Faaliyeti Başvuruları

19-30 Nisan 2021 Tarihinde Fethiye'de açılacak Yamaç Paraşüt Tandem (T2) Seviye Tespit Faaliyeti başvuruları için 6 Nisan 2021 tarihine kadar egitim@thk.org.tr e-posta adresine detaylı bilgilerin (Ad Soyad, T.C. Kimlik No, Cep Telefonu, E-Posta Adresi, Eğitim Durumu, Sertifika No.) gönderilerek Türkkuşu Havacılık ve Eğitim Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

“T1” belgesinin hak edildiği tarih itibariyle en az 180 gün geçmiş olması gerekmektedir, (“T2” kursunda başarısız olan pilotlar, yeni bir “T2” kursuna başvuru yapabilmek için, başarısız oldukları tarih itibariyle 180 gün beklemek zorundadır.)
T2 adayı en fazla üst üste 2 dönem seviye tespit faaliyetine katılabilir. Üst üste 2 dönem seviye tespit faaliyetinde başarısız olan aday, son başarısız olduğu tarihten itibaren 365 gün süre ile yeni açılacak olan kurslara kabul edilmeyecektir.


Başvuru İçin Gerekli Kriterler;
·21 yaşından gün almış olmak,
·En az lise mezunu olmak,
·En az 1.60 m. boyunda ve en az 60 kg. en fazla 110 kg. ağırlığında olmak,
·Emniyet ve emercensi kurallarına tam olarak uymak (önceki uçuşları değerlendirilir),
·Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,
·Pilot olarak 100 sorti ve üzeri uçuş yapmış olmak, (Uçuşlar pilota ait, GPS, fotoğraf, video, uçuş kayıt defteri vs. ile belgelendirilmelidir.)
·Sağlık Bakanlığı onaylı geçerli bir İlk Yardımcı Sertifikası sahibi olmak gerekmektedir,
Aday başarısız olduğu bir programa 180 tam gün geçmeden tekrar başvuruda bulunamaz.

Detaylı bilgi için Bize Ulaşın