PLANÖRCÜLÜĞÜN TARİHÇESİ
 
 
 
 
Bir çok kişi planörün mucidi olarak 1886 yılında bir deneme uçuşu esnasında düşerek ölen Otto LİLİENTAL’ı gösterir.

Ancak Otto LİLİENTAL‘den çok önceleri Leanardo Da VİNCİ‘nin çizimlerinde motorsuz hava araçlarına rastlandığı gibi, Hazarfen Ahmet ÇELEBİ‘nin de Galata Kulesinden havalanarak, Üsküdar Doğancılar mevkiine indiği Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi ile İngiliz Dr.John Wilkins'in 1648'de yazdığı "Discovery of a New

World: Moon-Yeni Bir Dünyanın Keşfi, Ay" adlı kitapta anlatılmaktadır.

Havacılık sektöründeki gelişmelere paralel olarak, planörcülük hızla yayılarak dünyadaki amatör sporlar arasındaki yerini ilk alan dallardan biri olmuştur. Bugün Dünyada havacılık kulüpleri vasıtasıyla büyük ve saygın bir planör lobisi oluşmuştur. Planörcülük; Avrupa ve Dünyada sevilerek yapılan hava sporlarının başında gelmektedir.


Planör Uçuş Okulu Türkkuşu'nun kuruluşu ile yaşıt bir okuldur. 3 Mayıs 1935 yılında Ulu Önder Atatürk’ün emirleriyle Ankara’da açılmıştır.
İlk zamanlar birkaç planörle çalışmalara katılan istekliler, zamanla öğretmen ve malzeme noksanlığıyla karşılaşmışlar.
Bu sebeple 1936 yılında Rusya’ya yedi kişilik bir ekip gönderilerek kadro geliştirilmiş, daha ileri seviyede planörcülük yapmak için de yeni yerler aranmaya başlanmıştır.

Bu çalışmalar neticesinde İnönü’de "İnönü Eğitim Merkezi" adıyla anılan mekan bulunarak 10 Temmuz 1936 yılında çadırlı olarak İnönü Planör Uçuş kampı açılmıştır. İlk olarak 1937 yılında Hava Harp Okuluna kurs düzenlenmiştir. Bu yıldan itibaren zamanın gereklerine göre Hava Kuvvetlerine personel yetiştirilmesi amacıyla 1947 yılına kadar Astsubay Hazırlama Yuvası adı altında kurslara devam edilmiştir.

1947 yılından itibaren Silahlı Kuvvetlere ilaveten amatör öğrencilere yönelik kurslara da başlanmış ve bugüne kadar devam etmiştir. Okul halen Kara ve Hava Harp Okulu öğrencilerinin eğitimlerine devam ettiği gibi, her yıl İnönü Eğitim Merkezinde amatör kursları da sürdürmektedir.Planör, uçmayı öğrenmek ve öğretmek için en ekonomik olan, uçma hissinin ve becerisinin en sağlıklı biçimde ölçülebildiği bir hava aracıdır. Bu nedenle planör uçuşunu yaygınlaştırmak ve daha geniş bir kitleye hitap edebilecek kapasiteye getirebilmek amaç edinilmiştir.

Okulumuzun eğitim çalışmaları kurulduğu yıldan beri devam etmektedir. Her yıl İnönü Eğitim Merkezi'nde açılan planör başlangıç, tekamül ve ileri tekamül kurslarında bir çok

öğrenciye A , B, C bröveleri ve planör pilot lisansı verilmektedir. Bu kurslar talep olduğu ve uygun mekanlar yaratılabildiği takdirde bölgesel olarak da düzenlenmektedir.

Harp Okulu öğrencilerinin kursları Yalova'da, Kara Harp Okulu öğrencilerinin eğitimleri ise İnönü Eğitim Merkezinde yapılmaktadır.

Okul personelinin eksik eğitimlerinin tamamlanması ve antrenman uçuşları için zaman-zaman kış aylarında bölgesel çalışmalar da yapılmaktadır.

Planörcülüğün en zor ve özveri isteyen dallarından biri olan performans uçuşu da Planör Uçuş Okulunun faaliyetleri arasındadır.Geçmişte olduğu gibi bugün de planörle uzun mesafeler kat edilmekte, yarışmalar düzenlenmektedir.
1994 yılından beri düzenli olarak yapılan Türkiye Planör Şampiyonaları, 1995 yılında yapılan Balkan Şampiyonası ve daha sonra ki yıllarda düzenlenen Şampiyonalar ile okulumuz yarışmalardaki bilgi ve tecrübesini de artırmaya başlamıştır.

Aynı zamanda uzun bir aradan sonra ilk defa planör dalında Milli Takım olgusu yaşanmış ve ülkemiz uluslararası şampiyonalarda temsil edilmeye başlanmıştır.

Okulumuzun römork (planör ’ün havalanmasını

sağlayan uçağa verilen ad) pilotu ihtiyacı, okuldaki planör uçuş öğretmenlerine sağlanan imkanlar ile sürdürülmektedir.