Yamaçparaşüt Sporcularının Dikkatine

YAMAÇPARAŞÜT KURULLARININ OLUŞTURULMASI

          Yamaçparaşüt Sporu ülkemizde her geçen gün hızlı bir ivme kat ederek yurt geneline yayılmaktadır. Ülke genelinde binlerce kişi bu sporu yaparken bir taraftan da Uluslararası düzeyde sporun temsili ve geliştirilmesi amacıyla birtakım ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Yamaçparaşüt yarışmalarında ve kurslarda yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi, eğitimlerde standartların, kalitenin ve çağın gereksinimlerine uygun hareket tarzlarının belirlenmesi uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından önem arz etmektedir.

          Bu bağlamda Yamaçparaşüt Sporunda; standartlarının sağlanması, ihtiyaçlarının ortaya koyulması, Dünya kalite standartlarına eriştirilebilmesi amacıyla ortak akıl yaratılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

         Bu maksatla Teknik, Eğitim, Merkez Hakem ve Danışma Kurulları oluşturacaktır. Bahsi geçen kurullarda görev olmak isteyen sporcuların 20 Mart 2017 tarihine kadar disiliskiler@thk.org.tr mail adresine yamaçparaşüt sporuyla ilgilerini de anlatan kısa özgeçmişlerin göndermeleri gerekmektedir. Kurullar 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren çalışmaya başlayacaktır.

YAMAÇPARAŞÜT KURULLARININ OLUŞUM, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USULLERİ TALİMATI için tıklayınız