THK VE TRtest ARASINDA GÜÇ BİRLİĞİ...

HAVACILIK ALANINDAKİ TESTLERİ YAPMAK ÜZERE İKİ KURUM ORTAK “HAVACILIK TEST MERKEZİ” KURACAK.

TRtest yetenek ve kapasitesini havacılık alanına taşımak amacıyla Türk Hava Kurumu ile işbirliğine gitti.

Havacılık alanındaki testleri de yapmak üzere güçlerini birleştirme kararı alan THK ve TRtest Ankara’daki THK Üniversitesi Teknoloji Merkezi içerisinde “Havacılık Test Merkezi” oluşturuyor.

THK VE TRTEST BİR İLK’E İMZA ATTI

Son yıllarda yerli savunma sanayi ve milli ürün geliştirme projeleri yeniden ivme kazandı. Bununla birlikte milli imkânlarla geliştirilen savunma sanayi ürünlerinin denemelerinde kullanılacak test altyapısı imkân ve kabiliyetleri ile sertifikasyon konularındaki ihtiyaç öne çıktı.

Bu konudaki boşluğu doldurmak ve başta savunma sanayi olmak üzere her çeşit yerli üretime destek vermek amacıyla THK ve TRtest'in güçlerini birleştirdiği iş birliği protokolü THK Genel Başkanı Ahmet Bertan NOGAYLAROĞLU ile TRtest Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Adem ŞAHİN tarafından imzalandı.

TRtest hissedarları arasında; Savunma Sanayi Başkanlığı, TÜBİTAK, TSE ve diğer bir SSB kuruluşu olan STM ile en büyük hissedar Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bulunuyor. Türkiye’de yapılamayan testlerin ülke içinde yapılmasını sağlamak ana vizyonu ile yola çıkan TRtest kendi alanında uzman bir kuruluş.

1925 yılından beri ülkede havacılığın geliştirilmesinde başat rol oynayan THK; çok çeşitli hava aracı envanteri ve sahip olduğu havaalanı imkanları ile bu merkezlerdeki bakım ve test altyapısı, tecrübe, teknik ve akademik personel desteği ile bu iş birliğine katkı sunacak.

Bu sayede THK ve TRtest, havacılık ve bununla ilgili uygulamalarda yurt içinde yapılamayan ve bu nedenle yurt dışına gönderilme zorunluluğu bulunan birçok test uygulamasını bundan böyle Türkiye’de yapacak. Bu uygulamaların ana üssü; THK Üniversitesi içinde açılan Teknoloji Merkezi olacak. Böylelikle; aynı kampüs içinde yer alan Türk Hava Kurumu’nun bakım ve imalat yetenekleri ile akademik-bilimsel alt yapısı yerli üreticilerin hizmetine açılmış olacak.

THK-TRtest işbirliği ile üretime yönelik önemli bir ihtiyaç daha giderilmiş olurken, “üniversite-sanayi işbirliği” fikrinin de güzel bir uygulamasını gözler önüne serecek.

Aynı zamanda THK ve TRtest bu işbirliğini daha da güçlendirme, işbirliklerini ortak bir girişim haline getirme yönündeki kararlılıklarını da ortaya koymaktalar.

sozlesme 2

sozlesme 1

sozlesme 3