Türk Hava Kurumu'dan Kamuoyuna Duyuru

THK Logo

Orman yangınları her türlü çekişmenin üzerinde ve ötesinde milli bir meseledir.Söz konusu olan milli servet ve candır.

Bu çerçevede, yakın geçmişte orman yangınlarıyla ilgi medyaya konu olan tartışmalara ilişkin açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bizatihi millete ait olan, milletinin desteğiyle yaşayan Türk Hava Kurumu, özellikle orman yangınlarıyla ilgili tartışmaların daima uzağında olmaya çalışmıştır.

Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve  Türk Hava Kurumu yetkililerinin tamamen iyi niyetli destek ve katkı kapsamındaki beyanları yanlış anlaşılmalara ve farklı yorumlara neden olmuştur.

Bu durum, büyük bir üzüntüyle takip edilmiştir.

Yapılan açıklamalardaki bazı yanlış anlaşılmaların giderilmesine ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir.

- THK uçakları gece yangın söndürme görevi yapamamaktadır. Dünyada da henüz bu konuda kabiliyet geliştirilmemiştir.

- Yangın söndürme bölgesinin hava/kara/denizden, çok detaylı ve titiz olarak komuta-kontrolünün yapılması hayati öneme haizdir. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu konuda dünya çapında bilinen deneyim ve kabiliyete sahiptir. Hangi unsurun ne zaman nasıl kullanılacağı bu “Yangın Yönetim Merkezi” tarafından belirlenmektedir. Son yangında da aynı hassasiyet gösterilmiş ve zaman/mekan/yangının durumu göz önüne alınarak doğru kararlar verilmiştir.

- Tarım ve Orman Bakanlığımız mevcut bütçe, ihtiyaçlar ve öncelikle milli imkanları göz önüne alarak planlama yapmaktadır. Planlama ve icra safhalarında Tarım ve Orman Bakanlığı  ile THK personeli mevcut yasaların müsaade ettiği oranda her zaman çok yakın işbirliği içerisindedir. İhalelerde önceliğin yabancı şirketlere verildiği konusu doğru değildir. Aksine bilindiği gibi yasalarımız mevcut olması halinde milli unsurlara öncelik vermekte olup aksi mümkün değildir.

Bu bağlamda; gerektiğinde şehitler veren bu kutsal ailenin bir parçası olarak  ‘’ Ateş Kuşları” olarak anılan tecrübeli Türk Hava Kurumu yangın söndürme filomuz fedakar Tarım ve Orman Bakanlığımızın yanında  daima göreve hazırdır.

Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte THK milli bir şuurla Türk milletinin daha geniş ölçekte insanlık ailesinin ortak değeri olan “orman varlığını” koruma kararlılık ve azmindedir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.