Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

THK15Temmuz

Türk Hava Kurumu Genel Başkanı ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Kürşat ATILGAN'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili mesajı:
“Türk Devleti ve Türk Milleti’nin ezeli düşmanlarının devlette teşkilatlanmış maşaları eliyle icra ettiği 15 Temmuz darbe kalkışmasının üzerinden bir sene geçti. Bu bir senede bütün çirkin yüzleri ve şeytanlıklarıyla düşmanlarımızı iyice tanıdık. Böylesine çeşitli ve çok oluşları karşısında şaşırmadık, bilakis umutlandık. Çünkü tarih sahnesine çıktığı günden beri zulme karşı mazlumun safında durarak adaletin tesis etmiş Türkler, bu kutlu miras gereği bütün zalimlerin hasmıdırlar. Böylece, ‘gelen Cehennem bile olsa Türk Milletinin iman dolu göğsünde söneceğini’, ‘sönmemiş son ocak’ kalana değin bu misyonun süreceğini tarihe bir kez daha kazıdık...
İhanetin ve alçaklığın zirvesi 15 Temmuz gösterdi ki, Türk Milletinin en güçlü tarafı birliktir. Birlik olduğumuzda dirliğimiz de oluyor. ‘İstiklal ve Cumhuriyetimize kastetmek’ üzere bir araya toplanmış harici düşmanlar ile bu Vatan’ın ekmeğini yiyip ihanet etmiş alçak menfaat çeteleri karşısında Türk Milleti Haçova Meydan Muharebesiyle başlayan, Çanakkale ile devam eden ve İstiklal Harbiyle taçlanan küffara karşı tek millet olma vasfını, ‘Esirgeyen bağışlayan DİRENME’nin adıyla’ mısraından ilham alarak bir yıl evvel bir kez daha sergiledi. Hem de dillere destan nice kahramanlıklarla… Türk Vatanının muhafazası genlerine işlemiş milyonlar, bulundukları yerden başlayıp bir an bile tereddüt etmeden bu Devlet’in silahını bu Millet’in üstüne ateşleyen ihanete karşı kutlu ve destansı bir direniş başlattılar. Saatler içinde coşkun bir sele dönüşen bu direnme, Milletimize kastetmiş darbeci hainleri ve onların tül perde arkasındaki alçak destekçilerine dünyayı dar etmiştir. Bu uğurda 249’umuz şehit düşmüş binlercemiz de gazilik mertebesine erişmiştir. Sonuçta dost düşman iyice bellemiştir ki, ‘vatan sağ olsun‘ deyip gözünü budaktan esirgemeyen milyonlarca Türk evladı mübarek Vatanımızı küffara çiğnetmemek uğruna fedayı can etmek için tereddütsüz beklemektedir.
15 Temmuz vesilesiyle yakalanan özlediğimiz bu ahenk ve birlik, tehdidin henüz bertaraf edilmediği bu buhranlı günlerde mutlaka devam ettirilmelidir. Vatanın selameti dışında hiçbir talep ileri sürmeden 15 Temmuz’un hemen sonrasında meydanları hıncahınç doldurmuş bu toprağın sahiplerini bir araya getiren his hayati derecede önemlidir.
Bu birlik ruhunun tunçtan bir duvara dönüşmesi için son gücümüz son nefesimize kadar çalışmalıyız. Karşı karşıya kaldığımız tehdidin büyüklüğü ve şiddeti korkunçtur. Nasıl olmuş da binlerce yıllık yönetim geleneğine sahip Türk Devleti’nin kalbine böylesi şer odakları çöreklenebilmiştir. Şimdilerde buna sebebiyet veren ortam inceden inceye muhasebe ediliyor. Türkiye’nin bekası için bu zaafın behemehal düzeltilmesi şarttır. Milletçe üstesinden geldiğimiz büyük tehdidin bir daha başımıza gelmemesi için tek çare, ancak ve ancak Milli birlik ve beraberliğimizdir. Çünkü Akılllardan çıkarılmaması gerekir ki bu destansı zaferi Allah’ın yardımı ile Vatan sahipliği dışında hiçbir ayrı gayrılık ileri sürmeyen Türk Milleti kazanmıştır.
Cumhuriyetle yaşıt, Türk Milletinin bağrından çıkmış ve Türk Milletinin desteğiyle yaşattığımız Türk Hava Kurumu, bu hassas süreçte üzerine düşen bütün vazifeyi eksiksiz yerine getirmiş ve aynı şuurla yüce Türk Milleti, Devletimiz ve güvenlik güçlerimizle dayanışma içindedir.
Bu vesileyle, 15 Temmuz’da Şeytanla ittifak etmiş dahili ve harici hain ve alçakları büyük Türk Milletine iman, cesaret ve direnme gücü bahşedip rezil-rüsva ettiren, hilelerini başlarına geçiren, şerefli Milletimize zillet yaşatmayan Cenab-ı Allah’a sonsuz şükreder, Cihan’a nizam verme misyonuna mecbur olan Türk Milleti’nin birlik ve dirliğinin daha da güçlenmesini temenni ederim.
Saygılarımızla…”

Copyright © 2017 THK. All Rights Reserved. Designed by www.thk.org.tr