Sportif Havacılık

 

Amatör ve Sportif Havacılık Eğitimleri

Dünyada Ücretsiz Amatör ve Sportif Havacılık Kursları Düzenleyen Tek Kurumuz
 

Her yıl 60 binden fazla gence verdiği ücretsiz havacılık kurslarıyla gökyüzüne yeni kanatlar kazandıran Türk Hava Kurumu, devlet bütçesinden hiçbir pay almadan Türk halkının destek ve yardımlarıyla havacılık ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Söz konusu havacılık faaliyetleri ile gençlerimizin; milletini ve ülkesini seven, çevre bilinci yüksek, sosyal sorumluluk anlayışı gelişmiş, iyi vatandaşlar olarak yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin havacılık sektöründe rol modeli olan Türk Hava Kurumu tarafından verilen eğitimler; Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) yayınları, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) kuralları, 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu ve bunlara bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerle Müşterek Havacılık Otoritesi (JAA) tarafından çıkartılan yayınlara göre düzenlenmektedir. Türkiye’ de sportif hava sporları yurtiçi rekor tescilini gerçekleştiren tek kurum olan THK amatör ve sportif havacılık kursları ve aktiviteleri ile profesyonel nitelik kazandırıcı havacılık eğitimlerini İnönü, Selçuk, Erzincan ve Karain’de bulunan, ulusal ve uluslararası kalite standartlarında hizmet veren eğitim merkezlerinde düzenlemektedir. Sportif Havacılık Faaliyetleri 1935 yılında Planör, Paraşüt, Model Uçak Okulu ile başlamış olup, 1996 yılında, bünyesinde Yelken kanat ve Yamaç paraşüt branşları bulunan “ÇHHA Uçuş Eğitim Okul Müdürlüğü” kurularak söz konusu faaliyetlere devam etmektedir.

 Uluslararası Havacılık Federasyonu’nun (FAI) Türkiye’deki Tek Temsilcisiyiz

Türk Hava Kurumu, 1929 yılında havacılık faaliyetlerinin dünya çapında gelişmesini sağlayan ve sportif havacılık konusunda uluslararası boyutta en üst düzeyde organ olan Uluslararası Havacılık Federasyonu'na (FAI) üye olmuştur. FAI sportif havacılığın dünya çapındaki en yetkili organıdır.

Türk Hava Kurumu ulusal sportif havacılık otorite (NAC) görevlerini ve sportif havacılık faaliyetlerini büyesindeki sportif havacılık okullarıyla yerine getirmektedir.
 
THK, 1986 yılından bu yana her yıl ilköğretim okulları arasında FAI Genç Ressamlar Resim Yarışması düzenlemekte ve dereceye giren resimleri FAI’ ye göndermektedir. Türkiye’ nin söz konusu yarışmalara bugüne kadar almış olduğu dereceler:
 
 • Sekiz Dünya 1’inciliği,
 • Sekiz Dünya 2’nciliği,
 • Onbeş Dünya 3’üncülüğü,
 • Üç Özel Teşvik Ödülüdür.
 
IACE Öğrenci Değişim Programının Türkiye Temsilcisiyiz
 
Havacılıkla ilgilenen gençlerin farklı ülke kültürlerini tanımalarını; kendi kültürlerini tanıtmalarını; uluslararası anlayışı hoşgörü ve arkadaşlıkları geliştirmelerini sağlamak amacıyla 1947 yılında kurulan Uluslararası Hava Öğrenci Mübadelesi Teşkilatı’ na Türk Hava Kurumu 1953 yılında üye olmuştur. Türkiye’de, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın öncülük ettiği Hava Öğrenci Mübadelesi Programı esasları doğrultusunda; yurt dışına 15 gün süreyle mübadele öğrencisi gönderilmekte ve aynı sayıda öğrenci ülkemizde ağırlanmaktadır. IACE öğrenci değişim programı kapsamında 2010 yılından beri toplam 199 Türk öğrenci yurt dışına gönderilmiştir.
 
Sportif Havacılık Gösterileri Yapmaktayız
 
Türk Hava Kurumu, uzman uçucu ve atlayıcı personeli ile; Resmi bayramlarda, il/ ilçelerin kuruluş ve kurtuluş günlerinde ve özel günlerde Motorlu Yamaçparaşütü, Model Uçak, Paraşüt, Microlight, Mosquito, Planör, Ultralight ve Balon Gösterileri ile bayrak ya da pano çekmek sureti ile sportif havacılığı tanıtıcı gösteri uçuşları yapmaktadır.
 
Bu görevlerin yanı sıra, havadan fotoğraf ve kamera çekimi yaparak ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak, ticari işletmelerden gelen talepler doğrultusunda ücretli çekimlerde yapılmaktadır.

 • Model Uçak

  model ucak

   

  Model uçak, uçan cisimlerin ayrıntılarına inerek ve ölçeklendirerek oluşturulmuş halleridir. Uluslararası standartlar ölçüsünde yapılan uçucu modeller için genellikle eğitim gereklidir. Titizlik ve özverinin hakim olduğu model uçaklar pek çok kategoriye bölünür. Uçucu modellerin yapımında Türkiye`de, Türk Hava Kurumu ücretsiz olarak eğitim vermektedir.

  Kurslarımız hakkında detay bilgi için tıklayın.

 • Paraşüt

  parasut

   

  Paraşütle atlama, yeterli bir yükseklikten atlanılması sonucu paraşüt adı verilen kumaşın güvenli bir hızda yere inmek amacıyla açılması olarak gerçekleşen eğlence sporudur.

  Kurslarımız hakkında detay bilgi için tıklayın.

 • Yamaçparaşüt

  yamac parasut

   

  Yamaç paraşütü, çok hafif hava araçları içerisinde en hafifidir. Kolay taşınabilir olması sayesinde, yolu olmayan tepelerden kalkış yapılabilir. Özel kalkış-iniş pisti gerektirmez. Doğal kaldırıcı kuvvetleri kullanarak saatlerce havada kalabilir, bulutlara kadar yükselebilir ve kilometrelerce mesafeler kat edebilirsiniz.

  Kurslarımız hakkında detay bilgi için tıklayın.

 • Planör

  planor

   

  Planör, sabit kanatları yapısı sayesinde kaldırıcı güç oluşturarak havada süzülme kabiliyetine sahip ve havadan ağır motorsuz hava aracıdır. Türkiye’ de ilk olarak 1935 yılında Ankara’ da Atatürk’ ün direktifleriyle THK’ na bağlı bir Planörcülük Okulu açılmıştır.

  Kurslarımız hakkında detay bilgi için tıklayın.

 • Yelkenkanat

  yelken kanat

   

  Yelkenkanat; yüksek bir tepeden koşarak kendini boşluğa bırakmak suretiyle havalanan, pilotun ağırlığını kaydırdığı yöne doğru hareket eden ve yine pilotun ayakları üzerine inen motorsuz bir hava aracıdır. Kısaca; Hezarfen Ahmet Çelebinin Galata Kulesinden uçmuş olduğu kanadın modern versiyonuda diyebiliriz.

  Kurslarımız hakkında detay bilgi için tıklayın.

 • Microlight

  microlight

   

  Microlight, motorsuz uçma kabiliyeti olan yelkenkanatların daha kalın borularla ve tellerle güçlendirilmesi ve altına motor ile tekerlek sistemi takılması ile düz bir zeminden kalkmasını sağlayan tek veya iki kişilik bir gövde oluşturulması sonucu ortaya çıkan hava aracıdır.

 • Balon

  balon

   

  Türk Hava Kurumu; Türk balonculuğundaki liderliğini 1925 yılından beri havacılık deneyimi ile birleştirerek insanlığın tasarladığı en eski hava aracıyla dünyanın en doyumsuz güzelliğini, Kapadokya’ daki sıcak hava balon pilot eğitimleri ve turları ile hizmete sunmaktadır.  

 

Şampiyonalar, Yarışmalar ve Gösteriler

sampiyona gosteri

 

Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI)’ nin tek  temsilcisi olarak Türk Hava Kurumu ülkemizde Ulusal Havacılık Organizasyonu (NAC) yetkisine göre hava sporları yarışma ve şampiyonalarının organizasyonunu FAI Spor Kodlarına göre düzenlemektedir.

Türk Hava Kurumu ulusal ve uluslararası şampiyona ve yarışmalarda  FAI ödül ve diplomaları için Türkiye’den adayların bildirilmesi ile ilgili olarak; ilgili makamlarla koordinasyonu sağlamakta ve bu makamlardan gelen adayları, uygunluklarının değerlendirilmesinin ardından FAI’ ye teklif etmektedir. Uluslararası Şampiyonalara ilişkin planlama, yazışma ve çalışmaları yapmakta ve koordine etmektedir.

 • Ulusal Yarışmalar

  Türkiye Şampiyonaları; Milli takımı belirlemek üzere, yılda bir veya birkaç etap olarak Türkiye sınırları içinde sportif havacılık branşlarında NAC tarafından veya yetki verdiği kurum ve/veya kuruluş tarafından düzenlenir. Ülke katılımcılarının yanı sıra, açık olarak düzenlenmesi durumunda FAI’ den yeterli belge sahibi olan tüm yabancı sporcular da katılabilir.

 • Uluslararası Şampiyonalar Yarışmalar

  Uluslararası şampiyonalar,  FAI’ ya karşı yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren NAC’ lar veya onların yetki verdiği kuruluşlar tarafından ilgili FAI spor koduna  göre düzenlenir. Uluslararası şampiyonalar Birinci ve İkinci kategori olarak düzenlenir. Birinci Kategori Yarışmalar:

  • Dünya Hava Oyunları,  Dünya şampiyonaları ve Kıtasal yarışmalardır.
  • Dünya Hava Oyunları FAI Genel Kongresi tarafından, onaylanır.
  • Birinci kategori yarışmalar,

  FAI’nin ilgili spor komisyonunun en az iki yıl önce gerçekleşen Komisyon Toplantısında, organizasyon talebinde bulunacak NAC tarafından verilecek teklif sonrasında komisyonda yapılacak oylama neticesinde kabul edilir ise FAI spor takvimde  yayınlanır.

  İkinci Kategori Yarışmalar:

  • Dünya Kupası (World Cup),
  • Açık Ulusal Şampiyonalar (Open International),
  • FAI Genel Dökümanında belirtilen diğer yarışmalar

  olup NAC’ ın FAI’ ye müracaatı sonucunda FAI spor takviminde yer alan yarışmalardır.

 • Milli Takım

  Türkiye Şampiyonaları; Milli takımı belirlemek üzere, yılda bir veya birkaç etap olarak Türkiye sınırları içinde sportif havacılık branşlarında NAC tarafından veya yetki verdiği kurum ve/veya kuruluş tarafından düzenlenir. Ülke katılımcılarının yanı sıra, açık olarak düzenlenmesi durumunda FAI’ den yeterli belge sahibi olan tüm yabancı sporcular da katılabilir.

 • Gösteriler

  Ülke genelindeki resmi bayramlarda, il ve ilçelerin kuruluş ve kurtuluş günlerinde ve özel günlerde motorlu yamaç paraşütü ile bayrak yada pano çekmek sureti ile Türk Hava Kurumu eğitmenleri gösteri uçuşları düzenlenmektedir.

 • Gökyüzünden Türkiye Manzaraları…

  Dört mevsimi bize doyasıya yaşatan ülkemizin güzelliklerini en özel fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirmek ve sergilemek üzere THK 2005 yılında “Gökyüzünden Türkiye Manzaraları” projesini başlatmıştır. Motorlu yamaç paraşütü ile gökyüzünden 15 binden fazla fotoğraf çekimi gerçekleştirilmiştir. Ülkenin dört bir yanında “Gökyüzünden Türkiye Manzaraları” Fotoğraf Sergisi ile halkımızla buluşturulmaktadır. Gökyüzünden Türkiye Manzaraları ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini göstermesinin yanı sıra aynı zamanda dünyaya da Türkiye’nin sahip olduğu bu değerli varlıkları tanıtacak eşsiz bir koleksiyon özelliği taşımaktadır.  

2018 Kursiyer Listesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportif Havacılık Kulüpleri ve Yetkili Öğretmenler

Değerli Sporcular,

1. Bilindiği gibi Türk Hava Kurumu, her yıl binlerce öğrenciye Uluslararası Standartlarda (FAI) Yamaçparaşüt Eğitimleri vermektedir.

2. Bununla birlikte, ülke genelinde farklı bölgelerde THK’nın ulaşamadığı kişilere (Türk Hava Kurumu tarafından yetkilendirilen) Yamaçparaşüt Öğretmenleri aracılığı ile eğitimlerde verilmektedir.

3. Bu öğretmenler, THK ile protokolü bulunan Sportif Havacılık Kulüpleri aracılığı ile Uluslararası Standartlarda eğitim vermekte olup, bu kurslarda eğitim alan kursiyerler yine THK tarafından ve Uluslararası geçerliliği olacak şekilde sertifikalandırılmaktadır.

4. Aşağıda, 2020 yılında Yamaçparaşüt Eğitimi verebilecek öğretmenlerin iletişim bilgileri ve hangi seviyeye kadar eğitim verebilecekleri bilgisi yer almaktadır.

 

 

 

 

 

THK Yamaçparaşüt Ticari Tandem (T2) Pilot Lisans Sahipleri